15 March 2010

PENGENALAN

Pancaragam Buluh (Bamboo Band) mula diperkenalkan ke Sarawak oleh Pastor Taie Legku dalam Tahun 1947.Pancaragam ini ditubuhkan di SK Long Tuma oleh seorang guru sekolah ini yang bernama George Yudan Daring dalam Tahun 1957.Usaha beliau diteruskan oleh William Giso Agong dalam Tahun 1958. Dalam Tahun 1960 Bonel Pantulusang telah mempergiatkan lagi pasukan ini hingga ke persaraan beliau dalam Tahun 70-an. Mula daripada tahun 2004, pancaragam buluh telah dijadikan sebagai salah satu persatuan unit beruniform wajib di sekolah ini.


OBJEKTIF
 • Meningkatkan pengetahuan dan penguasaan kemahiran dalam permainan muzik tradisional kaum Lun Bawang
 • Memastikan musik tradisional terus kekal dan dikuasai oleh generasi muda. 
 • Memupuk semangat kekitaan, kerjasama dan toleransi dalam diri murid. 

AHLI JAWATANKUASA

Penasihat:       En. Laurentius Thomas (GB)
Pengerusi:       Pn. Damaris Padan (PK KK)
Setiausaha I:   Pn. Rosta Piree 
Setiausaha II: Pn. Esther John
Ahli-ahli:          Semua staff (Lun Bawang)
                          Semua Pelajar (Lun Bawang)
 

AHLI-AHLI PANCARAGAM
 • Pelajar Tahap II yang berminat

AKTIVITI-AKTIVITI
 • Belajar not dan penjarian
 • Membuat persembahan dalam perayaan yang dianjurkan oleh sekolah, pejabat pelajaran dan jabatan luar
 • Mengikuti pertandingan-pertandingan
 • Belajar meniup pelbagai melodi dan lagu


PENCAPAIAN DAN PENGLIBATAN


2004
 • Tempat pertama pertandingan Bamboo Band (Pesta Lun Bawang)
 • Persembahan (Hari Kebangsaan Peringkat Bahagian)
 • Persembahan (Hari Q Pendidikan Peringkat Negeri di Hotel Hilton, Kuching)
2005
 • Tempat pertama pertandingan Bamboo Band (Pest Lun Bawang)
 •  Persembahan ( Pesta Lumba Kerbau Lawas)
 • Persembahan (Menyambut ketibaan Ketua Menteri Sarawak ke Lawas  sempena Majlis Pecah Tanah Tapak Seri Malaysia)


2006
 • Tempat pertama pertandingan Bamboo Band (Pest Lun Bawang)
 • Persembahan ( Berdudun Bersama RTM")
 •  Persembahan (Karnival Kebudayaan Peringkat Negeri Sarawak)

2007
 •  Tempat pertama pertandingan Bamboo Band (Pesta Lun Bawang)
 • Persembahan (Pesta Lumba Kerbau Lawas)
 • Persembahan (Kem RIMUP peringkat Bahagian)
 • Persembahan (Konvokesyen Pelajar Tahun 6)  

2008
 • Persembahan (Penghayatan Hari Kemerdekaan Peringkat Negeri di Limbang)
 • Persembahan (Konvokesyen Pelajar Tahun 6 Peringkat Daerah Lawas)


2009
 • Persembahan (Perayaan Hari Guru Peringkat Bahagian)
 • Tempat pertama pertandingan Bamboo Band (Pesta Lun Bawang)

 

No comments:

Post a Comment

MOTTO

"Ilmu Pelita Hidup"
____________________________________________________________________________________________________

VISI

Sekolah Kebangsaan Long Tuma menjadi sekolah cemerlang akademik dan kokurikulum di Lawas menjelang tahun 2010
____________________________________________________________________________________________________

MISI

Memantapkan kepakaran guru
Memantapkan program-program akademik

Memperkasakan program-program 3K
Memperkasakan kebajikan warga sekolah
Mengoperasikan hubungan berkesan dengan masyarakat luar

____________________________________________________________________________________________________


LAGU SEKOLAH

"SK Long Tuma Inspirasiku"

Budaya murni amalan kami
Rajin berusaha tingkatkan ilmu
Bersaing untuk kemajuan diri
Aman dan makmur, contoh sekolahku

"Ilmu pelita hidup" jadi pegangan
"Sekolahku harapanku" adalah slogan
SK Long Tuma sekolah kebanggaanku
Sekolah cemerlang, gemilang lagi terbilang

Guru dedikasi murid terpuji
Pesan ibu bapa sentiasa di hati
Budi pekerti paling mulia
Hidup makmur aman sentosa

Tersergam indah sekolahku
Tetap bersemadi di sanubari
SK Long Tuma nama diberi
Selamat maju dan terus maju

____________________________________________________________________________________________________


LOGO SEKOLAH

LOGO SEKOLAH

Tafsiran Logo Sekolah


1. Bentuk Logo

Melambangkan perjuangan bersama untuk kecemerlangan dalam semua aspek

2. Buku
Melambangkan kepentingan ilmu dalam kehidupan

3. Gelung-gelung
Melambangkan perpaduan rakyat yang erat

4. Pelita
Melambangkan semangat yang sentiasa menyemarak

5. Warna Biru
Melambangkan perpaduan dan muhibah

6. Warna Merah
Melambangkan keberanian dan kesungguhan

7. Warna Kuning
Kesetiaan dan kedaulatan

8. Warna Putih
Kebersihan, kesucian, ikhlas dan amanah

___________________________________________________________________________________________________


BENDERA SEKOLAH

BENDERA SEKOLAH

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH


Kami warga Sekolah Kebangsaan Long Tuma, Lawas dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:


1. Mempastikan semua kanak-kanak yang sudah berdaftar mengikut umur, mendapat tempat belajar pada hari pertama persekolahan bermula

2. Mempastikan semua murid akan mula mendapat pelajaran pada hari pertama persekolahan

3. Mempastikan semua murid mendapat kemudahan belajar secukupnya di sekolah disamping kebajikan dan keselamatan mereka terjamin

4. Mempertingkatkan dan mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran serta menerapkan nilai-nilai murni

5. Mempastikan semua murid menguasai 3M

6. Mempertingkatkan dan mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran serta menerapkan nilai-nilai murni

7. Memberikan peluang yang sama kepada setiap murid tanpa mengira latarbelakang, agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik

8. Mempastikan sekolah sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan murid, masyarakat, jabatan dan negara

9. Mempastikan semua kakitangan sentiasa bergaul dengan harmoni, penuh semangat kekitaan dan menjalankan tugas dengan jujur, ikhlas dan dedikasi disamping itu tidak mengabaikan kebajikan mereka agar terus terpelihara

10. Kami sentiasa menurut perintah dan bersedia melaksanakan arahan-arahan daripada Jabatan Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri serta mempastikan setiap 'return' bulanan dikembalikan sebelum tarikh akhir penerimaan di jabatan

11. Menjalinkan hubungan yang baik dengan masyarakat setempat serta agensi lain


Kami warga SK Long Tuma, bersedia dan akan menimbangkan apa juga yang dikemukakan kepada sekolah berkaitan dengan perlaksanaan piagam pelanggan ini.

____________________________________________________________________________________________________